1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam,lomu uzskaitelicenču tirdzniecības kārtība

Licence derīga vienu diennakti licencē norādītajā datumā un laikā makšķerēšanai Burtnieku ezerā. 

Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai iebrienot no krasta ūdenī. 

Licence nav derīga no 1. maija līdz 31. maijam makšķerēšanai no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem.

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā” ar šādiem papildus ierobežojumiem:

  1. makšķernieks vienas diennakts lomā drīkst paturēt ne vairāk kā 3 līdakas un 3 zandartus;
  2. aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru no 1. maija līdz 15. jūnijam;
  3. makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai iebrienot no krasta ūdenī.
  4. aizliegts makšķerēt speciāli iezīmētās vietās laika periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam - Rūjas sērī, Kūkurī, Ezerpriežu akmeņos, Briedes paugurā, Bauņu muižas sērī.
  5. veicot makšķerēšanu no laivas, makšķerniekam ir pienākums ievērot Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumus Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos".

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Lomu uzskaites kārtība

Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru.

? Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

? Visu veidu makšķerēšanas licenču  īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

? Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

  1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
  2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
  3. vienai personai nevar būt vairāk par 3 (trīs) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
  4. licences derīguma termiņš sākas 15 minūtes pēc tās iegādes.

Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.