Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte trīs mēnešiem kalendārā gada ietvaros.
Ja Makšķerēšanas karte, vēžošanas un zemūdens medību karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. oktobra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama:
  • personām, kuras jaunākas par 16 gadiem;
  • personām, kuras vecākas par 65 gadiem,
  • personām ar invaliditāti.
Makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, personai nepieciešams klāt dokuments, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība;

Elektroniskā makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.