‼️ Informācijai ‼️

Ja licencētās makšķerēšanas nolikumā zivju sugai ir noteikts tikai skaita ierobežojums, tad jāievēro Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos attiecīgai zivju sugai noteiktie izmēru ierobežojumi. Piemēram, Burtnieku ezerā atļautais lomā paturamo līdaku skaits ir 3 gab. Tātad makšķernieks drīkst paturēt lomā 1 līdaku garāku par 75cm, bet pārējām 2 līdakām ir jābūt lielumā no 50cm līdz 75cm.

1714639977_w7dd57d4.jpeg