Draudzīgs atgādinājums Gaujas makšķerniekiem

1637921065_Cb95Sxdp.jpeg
Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, laikā no 1. oktobra līdz 31. decembrim aizliegts makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām. Šīs liegums attiecas tikai uz Gujas pusmu Gaujas nacionālā parka teritorijā. 🎣🚫