🚫 Aizliegts atrasties uz Rīgas ūdenstilpju ledus ! 🚫

🚫 Aizliegts atrasties uz Rīgas ūdenstilpju ledus ! 🚫
Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta.
🚫 No 24.11.2022. aizliegts atrasties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.🚫
 
1669299799_qEvyGOTe.jpeg