Alata

Dzīvo saldūdeņos, parasti straujteces upēs ar akmeņainu vai oļaini - smilšainu gultni, retāk tīros, nereti caurplūstošos ezeros (šādi biotopi alatai nav pieejami Latvijā). Uzturas pa vienai vai nelielās grupās. Barībā dažādi gultnes tuvumā atrodami bezmugurkaulnieki un ūdenī iekrituši kukaiņi. Aktīvāka krēslas stundās un naktī; dienā uzturas dažādās dabiskās slēptuvēs. Nārsto pavasarī krāčainās upju vietās ar oļaini - smilšainu pamatu. Dzīves ilgums ap 5-6 gadi.