Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vienam mēnesim. Karte vienu mēnesi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartē norādītajā laika periodā.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. decembra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.3. punkta nosacījumiem, iegādājoties Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti elektroniski, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības!