{"statuss":"success","msg":"","obj":{"html":"
\n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 23.12.2022<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Lai Ziemassv\u0113tku miers un klusums dod sp\u0113ku visu cer\u012bbu un domu piepild\u012bjumam Jaunaj\u0101 gad\u0101 ! Priec\u012bgus sv\u0113tkus v\u0113l Mana Cope rado\u0161\u0101 komanda ! \u2744\ufe0f\ud83c\udf89<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 21.12.2022<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Aizliegts atrasties uz \u016bdenstilpju ledus - Valkas novad\u0101 \u2757\ufe0f\ud83c\udfa3\ud83d\udeab<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 21.12.2022<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Saist\u012bb\u0101 ar licenc\u0113t\u0101s mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas nolikuma izmai\u0146\u0101m Salaca I upes posm\u0101, sadarb\u012bb\u0101 ar Biedr\u012bba MK Salackrasti nolemts p\u0101rcelt Taimi\u0146a (ar\u012b la\u0161a) mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas vienas dienas licen\u010du tirdzniec\u012bbu 202<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 01.12.2022<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n 2023. gada mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas kar\u0161u tirdzniec\u012bba jau s\u0101kusies ! \ud83c\udf89<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n