{"statuss":"success","msg":"","obj":{"html":"
\n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 01.03.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Inform\u0101cija par atlaid\u0113m licenc\u0113t\u0101s mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas, v\u0113\u017eo\u0161anas un zem\u016bdens med\u012bbu viet\u0101s Latvijas Goda \u0123imenes apliec\u012bbas lietot\u0101jiem<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 29.02.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Atceries un iev\u0113ro \u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim aizliegta jebkura veida mak\u0161\u0137er\u0113\u0161ana no laiv\u0101m un citiem peldo\u0161iem transportl\u012bdzek\u013ciem visos \u016bde\u0146os, iz\u0146emot mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anu Baltijas j\u016bras un R\u012bgas <\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 29.02.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Atceries un iev\u0113ro \u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim aizliegts izmantot \u0113smas zivis jebkuros \u016bde\u0146os, iz\u0146emot Baltijas j\u016bras un R\u012bgas l\u012b\u010da \u016bde\u0146us. \ud83d\udc1f\ud83e\ude9d\ud83d\udeab<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 29.02.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Atceries un iev\u0113ro \u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 30. apr\u012blim aizliegts lom\u0101 patur\u0113t l\u012bdakas. \ud83d\udc1f\ud83d\udeab<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 29.02.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Atceries un iev\u0113ro \u203c\ufe0f No 1. marta l\u012bdz 15. maijam aizliegts lom\u0101 patur\u0113t Salates (Me\u017ea vimbas)\ud83d\udc1f\ud83d\udeab<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n