{"statuss":"success","msg":"","obj":{"html":"
\n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 05.04.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Inform\u0113jam, ka 9.apr\u012bl\u012b no plkst.17:00 l\u012bdz 19:00 neb\u016bs iesp\u0113jams ieg\u0101d\u0101ties licences un mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas kartes, jo tiks veikti sist\u0113mas uztur\u0113\u0161anas darbi. Atvainojamies par sag\u0101d\u0101taj\u0101m ne\u0113rt\u012bb\u0101m! \u203c\ufe0f<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 03.04.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n \u203c\ufe0f Konstat\u0113ta tehniska k\u013c\u016bda SN Nr. 7 \u201cPar licenc\u0113to mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anu un zem\u016bdens med\u012bb\u0101m Lielup\u0113 Jelgavas novada administrat\u012bvaj\u0101 teritorij\u0101\u201d \u203c\ufe0f<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 15.03.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n No 16.03.2023 - 9:00. tiek uzs\u0101kta "Vimbu" mak\u0161\u0137er\u0113\u0161anas licen\u010du tirdzniec\u012bba Lielupes, M\u016bsas un M\u0113meles upes posmos Bauskas novad\u0101.<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 15.03.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n Atceries un iev\u0113ro!<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n
\n \n
\n
\n
\n \n Copes gudr\u012bbas\n <\/small>\n <\/div>\n
\n <\/i> 13.03.2024<\/small>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n
\n
\n No 13.03.2024. Ukru ezer\u0101 ieviesta licenc\u0113t\u0101 mak\u0161\u0137er\u0113\u0161ana<\/b>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n \n<\/a> \n \n \n\n