Līdaka
latviski: Līdaka, angliski: pike, vāciski: Hecht, zviedru: gädda, igauņu: haug, lietuviešu: lydeka, krievu: щука

Minimālais pieļaujamais garums paturēšanai lomā:    50 cm;

Atļautais lomā paturamo zivju skaits vienai personai:    5 gab;

Licencētās makšķerēšanas vietās paturamo zivju skaits var atšķirties!